Grupa Vrsta posla jed.mere neto/din Bruto I* Bruto II**
1 Lakši fizički poslovi  i poslovi za koje stručna sprema nije potrebna posebna kao što su: kuvanje i raznošenje kafe,ispisivanje adresa, ekspedicija pošte fotokopiranje, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, konobara, servirki, redara, telefonista, spremačica i dr. sl. poslovi sat 180 232.66 322.42
2 Poslovi za koje je potrebna srednja šk. sprema ili povećan fizički napor kao što su: poslovi daktilografa, rad na kompjuterima, tehničko crtanje, knjiženje, blagajna, sekretarice, med. sestre, vozači, kuriri izvan zgrade, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremačice u bolnicama, proizvodnim halama i magacinima i dr.sl. poslovi sat 200 258.51 358.24
3 Poslovi za koje je potrebna viša šk. sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su magacini,proizvodne hale, otvoren prostor i dr. sl. poslovi sat 200 258.51 358.24
4 Teži fizički poslovi kao što su: prenos arhive, raščišćavanje dvorišta i hala, utovar i istovar pića, mesa i dr. kabaste robe i dr. sl. poslovi sat 220 284.36 394.07
5 Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili dr. posebna znanja i obučenost i teški fizički poslovi kao što su: utovar, prenos i istovar nameštaja, građ. materijala, teških predmeta i dr. sl. poslovi sat 250 323.14 447.81
6 Poslovi koji traju dva  ili tri dana dan 1500 1938.84 2686.83
7 Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od 4 časova dnevno dan 1000 1292.56 1791.22
8 Dežurstvo na sajmu (domaćica štanda) dan 2600 3360.66 4657.18
9 Dnevnica u građevinarstvu dan 2000 2585.13 3582.44
10 Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana mesec Plata radnika za to ili slično radno mesto
11 Specifični poslovi u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu norma Prema dogovoru na osnovu uobicajenih standardnih normi

*Bruto I – Đaci i studenti do 26g

**Bruto II – Nezaposleni do 30g