Šta je ugovor o privremeno-povremenim poslovima za rad preko Omladinske zadruge?

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem (do 120 radnih dana na jednom poslu), i odnosi se na poslove za koje poslodavac ne predviđa  zasnivanje radnog odnosa sa radnikom , jer su to poslovi koji su po svom karakteru povremeni, sezonski, zbog povećanog obima posla i sl.
Ovi poslovi ograničeni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da ovo ograničenje važi za jedan određeni posao, a ne na sve poslove u toku godine.

Ko može da radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge?

Preko omladinske i studentske zadruge može da radi učenik ili student za vreme školovanja ili nezaposleno lice s tim da nije mlađe od 15 godina, niti starije od 30 godina života.

Da li je poslodavac u obavezi da zaključuje ugovor sa svim zadrugarima pojedinačno?

Osnov za zaključenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima  je odredba Člana 198. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Član. 198.
“Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama”

Postoji i stav da potpisivanje pojedinačnih ugovora nije neophodno ukoliko član pismenim putem ovlasti zadrugu da u njegovo ime zaključi ugovor sa poslodavcem u vezi njegovog radnog angažovanja na povremenim poslovima. (mišljenje ministarstva za rad)

Zašto omladinska zadruga?

Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom ostvaruje manje troškove jer plaća samo efektifan rad (nije u obavezi da plaća odmor,bolovanje i sl.)
Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom legalizuje poslovanje i rad na crno radnika koji nisu u radnom odnosu.
Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom u mogucnosti je da angažuje radnika u kratkom vremenskom roku. Samim tim preskače posao oglašavanja, regrutacije i selekcije  odredjenih profila radnika.
Poslodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju više kandidata koje mu zadruga šalje na razgovor ili da odmah zameni radnika koji ne ostvaruje očekivane rezultate.

Kako se postaje član omladinske zadruge?

Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15 do 30 godina starosti. Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenosti uslova i to:

– učenici I studenti: lična karta,potvrda škole, odnosno indeks (overen semestar);
– nezaposlena lica: lična karta, radna knjižica.

Svake godine se obnavlja članstvo i podnose se dokazi da lice i dalje ispunjava uslove.

Koliko nam zadruga “uzima” ?

Ovo je najčešće pitanje koje omladinci postavljaju.
Zadruga za svoje omladince, sa poslodavcima ugovara neto cenu rada sa kojom je omladinac upućen. Troškovi zadruge iznose 10% od ostvarene neto naknade omladinaca, koja ne ide na nihov teret, već troškove poreza i doprinosa zadruga naplaćuje od poslodavca. Obračun zarada omladinaca je propisan  Zakonom i Zadružnim pravilima i očekuje se da bude isti u svim zadrugama.

Dokumentacija koja je potrebna za realizaciju posla?

Neophodna dokumentacija za realizaciju usluge sastoji se u sledećem:

  1. Ugovor o poslovnoj saradnji – uspostavljanje zajedničke saradnje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. U našem slučaju, predmet Ugovora o poslovnoj saradnji jeste obavljanje povremenih, privremenih, sezonskih i sličnih poslova koji se, shodno propisima, obavljaju van radnog odnosa;
  2. Uput za rad – dokument kojim se član upućuje na rad kod odredjenog poslodavca;
  3. Račun – faktura – na osnovu popunjenog Uputa, Zadruga izdaje račun za plaćanje;
  4. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima –  Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje Ugovor o radu, već može da ga angažuje po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 radnih  dana u kalendarskoj godini.