Osnov za zaključenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima je odredba Člana 198. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).