Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15 do 30 godina starosti. Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenosti uslova i to:

– učenici I studenti: lična karta,potvrda škole, odnosno indeks (overen semestar);
– nezaposlena lica: lična karta, radna knjižica.

Svake godine se obnavlja članstvo i podnose se dokazi da lice i dalje ispunjava uslove.