Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom ostvaruje manje troškove jer plaća samo efektifan rad (nije u obavezi da plaća odmor,bolovanje i sl.)
Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom legalizuje poslovanje i rad na crno radnika koji nisu u radnom odnosu.
Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom u mogucnosti je da angažuje radnika u kratkom vremenskom roku. Samim tim preskače posao oglašavanja, regrutacije i selekcije odredjenih profila radnika.
Poslodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju više kandidata koje mu zadruga šalje na razgovor ili da odmah zameni radnika koji ne ostvaruje očekivane rezultate.