FAQ2023-01-27T11:02:25+00:00

FAQ

Pogledajte odgovore na najčešće postavljana pitanja vezana za rad preko omladinske zadruge.

Šta je ugovor o privremeno povremenim poslovima za rad preko omladinske zadruge2023-01-27T08:10:39+00:00

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem (do 120 radnih dana na jednom poslu), i odnosi se na poslove za koje poslodavac ne predviđa zasnivanje radnog odnosa sa radnikom , jer su to poslovi koji su po svom karakteru povremeni, sezonski, zbog povećanog obima posla i sl.
Ovi poslovi ograničeni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da ovo ograničenje važi za jedan određeni posao, a ne na sve poslove u toku godine.

Ko može da radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge?2023-01-27T09:13:51+00:00

Preko omladinske i studentske zadruge može da radi učenik ili student za vreme školovanja ili nezaposleno lice s tim da nije mlađe od 15 godina, niti starije od 30 godina života.

Da li je poslodavac u obavezi da zaklučuje ugovor sa svim zadrugarima pojedinačno?2023-01-27T09:15:55+00:00

Osnov za zaključenje ugovora o Privremenim i povremenim poslovima je odredba Člana 198. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Zašto omladinska zadruga?2023-01-27T09:17:32+00:00

Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom ostvaruje manje troškove jer plaća samo efektifan rad (nije u obavezi da plaća odmor,bolovanje i sl.)
Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom legalizuje poslovanje i rad na crno radnika koji nisu u radnom odnosu.
Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom u mogucnosti je da angažuje radnika u kratkom vremenskom roku. Samim tim preskače posao oglašavanja, regrutacije i selekcije odredjenih profila radnika.
Poslodavac je u prilici da izabere jednog kandidata izmedju više kandidata koje mu zadruga šalje na razgovor ili da odmah zameni radnika koji ne ostvaruje očekivane rezultate.

Kako se postaje član omladinske zadruge?2023-01-27T09:18:37+00:00

Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15 do 30 godina starosti. Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenosti uslova i to:

– učenici I studenti: lična karta,potvrda škole, odnosno indeks (overen semestar);
– nezaposlena lica: lična karta, radna knjižica.

Svake godine se obnavlja članstvo i podnose se dokazi da lice i dalje ispunjava uslove.

Koliko zadrugar plaća zadruzi?2023-01-27T09:20:01+00:00

Ovo je najčešće pitanje koje omladinci postavljaju.
Zadruga za svoje omladince, sa poslodavcima ugovara neto cenu rada sa kojom je omladinac upućen. Troškovi zadruge iznose 10% od ostvarene neto naknade omladinaca, koja ne ide na nihov teret, već troškove poreza i doprinosa zadruga naplaćuje od poslodavca. Obračun zarada omladinaca je propisan Zakonom i Zadružnim pravilima i očekuje se da bude isti u svim zadrugama.

Dokumentacija koja je potrebna za realizaciju posla?2023-01-27T09:21:14+00:00

Neophodna dokumentacija za realizaciju usluge sastoji se u sledećem:

Ugovor o poslovnoj saradnji – uspostavljanje zajedničke saradnje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. U našem slučaju, predmet Ugovora o poslovnoj saradnji jeste obavljanje povremenih, privremenih, sezonskih i sličnih poslova koji se, shodno propisima, obavljaju van radnog odnosa;

Uput za rad – dokument kojim se član upućuje na rad kod odredjenog poslodavca;

Račun – faktura – na osnovu popunjenog Uputa, Zadruga izdaje račun za plaćanje;

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima – Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje Ugovor o radu, već može da ga angažuje po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Go to Top