Obračun

Pogledajte način obračuna zarade zadrugara u zavisnosti od njihovog statusa.

Zakonom o PIO Republike Srbije predviđeno je obavezno penziono osiguranje i za: “lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju” (izvod iz zakona o PIO RS, član 11 stav 10, “Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014).

Zakonom o zdravstvenom osiguranju predvidjeno je obavezno zdravstveno osiguranje i za:

”lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju” (izvod iz zakona o Zdravstvenom osiguranju, Član 17 stav 14, “Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 – odlika US).

Iz ovakvih zakonskih rešenja, u zavisnosti od statusa omladinaca, propisana su dva modela obračuna njihovih ostvarenih zarada i to:

1. za đake i studente, koeficijent za obračun zarada je 1,2925664 (neto * 1,2925664 = bruto)

2. za omladince koji nisu na studijama i za studente starije od 26 godina, koeficijent za obračun zarada je 1.7626510 (neto * 1.7626510 = bruto)

Za omladince iz druge grupe, omladinska zadruga je obavezna da vodi evidenciju njihovih uplaćenih doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje kao i da vrši sve radnje neophodne za njihovo prijavljivanje i odjavljivanje u PIO i Zdravstvenom fondu.

Primer obračuna na neto platu od 10.000,00 dinara.

Opis Đaci i studenti do 26 godina Nezaposlena lica do 30 godina
Neto za isplatu 10.000,00 10.000,00
Porez na dohodak 1.061,95

1.426,53

Doprinos za zdravstvo 221,23 1.469,33
Doprinos za PIO 442,48 3.423,68
Doprinos za nezaposlenost 0,00 106,99
PDV 20% (osnovica je čl.dop.) 200,00 200,00
Članski doprinos (10% neto) 1.000,00 1.000,00
Ukupno za uplatu 12.925,66 17.626,53